Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Chorzowskie Stowarzyszenie Biegaczy Długodystansowych „W Ruchu” (ChSBD „W Ruchu”), z siedzibą przy ul. Paderewskiego 5/3 w Chorzowie, kod pocztowy 41-500 (Organizator Biegu Dwóch Szybów i Wielkiej Gry o Wielkie Hajduki);
 2. kontakt do Stowarzyszenia: chsbdwruchu@gmail.com, tel.: +48 507 432 827;
 3. moje dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją celów statutowych ChSBD „W Ruchu” – zgodnie z art. 6, pkt. 1, lit. f RODO, a w szczególności w celu prawidłowej organizacji organizowanych przez ChSBD „W Ruchu” wydarzeń (Biegu Dwóch Szybów i Wielkiej Gry o Wielkie Hajduki), w tym:
  – stworzenia listy uczestników wydarzeń;
  – ogłoszenia i opublikowania na stronie internetowej i fanpage’u na portalu Facebook ChSBD „W Ruchu” wyników zawodów;
  – kontaktowania się z uczestnikami wydarzeń za pomocą adresu mailowego;
  – przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez ChSBD „W Ruchu” obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 4. moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom niż ChSBD „W Ruchu” i właściciel serwera, na którym znajduje się ta strona;
 5. moje dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane;
 6.  w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania moich danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia moich danych osobowych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i przenoszenia moich danych osobowych,
  e) w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych: wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;.
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniach organizowanych przez ChSBD „W Ruchu” (Biegu Dwóch Szybów, Wielkiej Grze o Wielkie Hajduki), a ich niepodanie będzie uniemożliwiało wzięcie w nich udziału;
 8. zgromadzone dane nie będą służyły do profilowania.